امكانات فرودگاه آزادی

باند و برج مراقبت پرواز

محوطه وسیع پاركینگ هواپیما

كارگاه های ساخت و مونتاژ

آشیانه تولید

آشیانه نگهداری هواپیما

و چندیدن امکانات دیگر...

فعالیت های فرودگاه آزادی

آموزش خلبانی: ( UL )


آموزش خلبانی شامل 60 ساعت كلاس تئوری و حداقل 50 ساعت پرواز با هواپیما می باشد و در پایان دوره، گواهینامه بین المللی خلبانی از طرف سازمان هواپیمایی كشوری صادر می گردد...

خرید و فروش و مونتاژ هواپیمای UL – ( فوق سبك )


فرودگاه آزادی با در اختیار داشتن امكانات متنوع قطب اول هواپیمای فوق سبك ایران و مركز خرید و فروش این نوع هواپیما می باشد خرید و فروش این هواپیما بسیار ساده می باشد و تعمیرات و سرویس آن توسط كادر فنی ماهر و مجرب هواپیما فرودگاه انجام می پذیرد.

سمینار ها و ایرشو

پیشنهاد همکاری های ویژه