فرودگاه آزادی تنها فرودگاه بخش خصوصی است كه در بخش های تحقیقاتی، صنعتی، آموزشی و تفریحی فعالیت دارد . به منظور ارتقاء و ترویج فرهنگ هوانوردی و ایجاد بستر مناسب جهت :

 

استفاده عموم علاقمندان به هواپیمای شخصی و گسترش تفریحات سالم
ارائه خدمات هوائی به سازمانها ، موسسات دولتی و غیر دولتی

تربیت نیروی انسانی متخصص جهت پشتیبانی محصولات تولیدی

عرضه و به نمایش گذاردن كارایی محصولات هوا و فضا
آموزش خلبانی با هواپیماهای سبك و فوق سبك
ایجاد مركز تعمیر و نگهداری هواپیمای سبك و فوق سبك
ایجاد مركز خرید و فروش هواپیمای سبك و فوق سبك
 ایجاد مركز خدمات پس از فروش محصولات
ایجاد مراكز جشنواره ها و نمایشهای مختلف هوایی

 

 

 منطقه اقتصادی، صنعتی، گردشگری بین المللی نمونه ایران


 -› امکانات

All Rights Reserved 2009
 Designed & Powered by RASA ADVERTISING